opyright © ZOR 2003-2017 All rights resereved        

  Englishindex.html

Verkligheten 2005


Gerd Aurell, Isabel Cantzler, Karin Frennesson-Westblad, Anneli Furmark, Moa Krestesen, Mattias Olofsson, Helena Wikström.

Rozciąganie pogodnego wyżu
Zmiana Organizacji Ruchu została założona w październiku 2003 roku w Warszawie przy ulicy Smolnej 16 przez Alicję Łukasiak i Grzegorza Drozda. Faktycznie jednak pomysł zrodził się trzy lata wcześniej. Od tego momentu ideą Zmiany Organizacji Ruchu jest stworzenie niezależnego centrum działań aktywnie reagującego na przejawy życia społecznego oraz funkcji, jaką pełni w nim twórczość artystyczna. Głównym założeniem określającym charakter zjawiska jest dążenie do maksymalnej wolności wypowiedzi oraz dbałość o rozwój nowych konstrukcji formalnych. Elementem łączącym wszystkie projekty jest podstawowa i nienaruszalna idea zmiany, której efektem jest ogólnie nazywane "PA, PA" dla wszystkiego, co związane jest z komunałem, banałem, konformizmem i wszelkimi przejawami zastygłego myślenia. Dzięki temu idea zmiany jest w ciągłym ruchu, a jej najistotniejszą funkcją staje się nowa organizacja. Nadzieją Zmiany Organizacji Ruchu jest rozbudowanie centrum pogodnego wyżu rozciągającego się na obszary jałowego gruntu, życzeniem - dialog ponad podziałami. Do tej pory udało się wprowadzić szereg zmian, których owoce można było zaobserwować przy Smolnej 16.  Grzegorz Drozd 2003

Igor Przybylski "Zupy polskie", działanie tekstowe ''gb96'' 23.11.2003


A.Łukasiak, BABA-POLKA 16.12.2003

ZOR in Nospace Gallery, Bangkok, Th 2010

Stan Wojenny Znów schodzimy do piwnicy 
13 - 20.12. 2003, Smolna 16, Warszawa

13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego znów spotkamy się w piwnicy. Ale nie po to by wspominać historię, lecz przeciwnie - by uważnie przyjrzeć się teraźniejszości. Stan wojenny wprowadzony przez gen. Jaruzelskiego to wydarzenie, które miało swój początek i koniec.http://livepage.apple.com/

Liberralizm 2004

ZOR w laboratorium 2004http://www.zorfoundation.org/zor/zor_laboratorum.html

ZOR - Edenburg Sculptur Center, Gallery Changing Room, Sterling, Scotland 2006

ZOR - Centre of Polish Sculpture, Orońsko, PL 2005

CONSCIOUSNESS CHANGES

CONSCIOUSNESS 2005-2007


Cooperative 2005

Praga at noon 2006http://www.zorfoundation.org/zor/praga.html
Praga at noon 2006http://www.zorfoundation.org/zor/6,28.html
Universal 2010http://www.zorfoundation.org/zor/universal.html
Development 2008http://www.zorfoundation.org/zor/development.html

Pokaz filmów „Instrukcja Obsługi" i „Etykieta Zastępcza" duetu artystycznego ZOR


29.08.2013 odz. 20.00.   http://www.stacjamercedes.pl

27.05. Video Galeria, TVP Kultura www.tvpkultura.tvp.pl

10.02. Kino 5 D, Małopolskie Ogrody Sztuki, Krakow http://kinopiecde.blogspotl

CONVERSATION
2013http://www.zorfoundation.org/zor/conversation.html
Kokatao 2011/12http://www.zorfoundation.org/zor/kokatao.html