All images/videos © ZOR, Grezgorz Drozd, Alicja Łukasiak. All rights reserved.

Zmiana Organizacji Ruchu (ZOR)

Założycielami projektu artystycznego Zmiana Organizacji Ruchu (2003 r.) są dwie osoby       

Alicja Łukasiak i Grzegorz Drozd. Biorąc pod uwagę, że Ona jak i On są twórcami można powiedzieć, że otwierając się na zbiorową aktywność chcą wpływać bezpośrednio na potencjał środowiska, w którym się pojawiają. Jest to, więc próba tworzenia przestrzeni aktywnej, obszaru sprzyjającego uprawianiu sztuki na każdej płaszczyźnie.

  Englishindex.html

Changing of Traffic Movement (ZOR)

was established in 2003 by Alicja Łukasiak and Grzegorz Drozd. Takiing into account the fact that both Her and Him are artist, it can be said that by opening up to group activities they want to directly influence the potential of the enviroment in which they happen to appear. This is therfore an attemptto create  an active space, an area which is conductive. to create art on all planes.

www.alicjalukasiak.online

alicjaukasiak[at] gmail.com


www.grzegorzdrozd.com

grzegdrozd [at] gmail.com