Eater of species  Pożeracz gatunków

ceramics, metal

ALICJA ŁUKASIAK

2016 

Łukasiak’s interest is nature, in the context of which she examines humans as the dominant species.

On the one hand, she shows man’s destructive impact on the planet, and at the same time attempts to show the beauty and diversity of life. To her, life is a mysterious phenomenon, artistic creativity – a form of emotional story. In Łukasiak’s works, fauna and flora are subjected to personification. As a result, insects and plants are governed by the laws imposed on them by a superior life form – man.


Artystka jest zainteresowana naturą, w której analizuje człowieka jako gatunek dominujący. Z jednej strony ukazuje jego destrukcyjny wpływ na środowisko, a z drugiej stara się ukazać piękno i różnorodność życia.

Życie jest dla niej zagadkowym fenomenem a twórczość artystyczna formą emocjonalnej opowieści. W jej pracach fauna i flora ulegają personifikacji, dzięki której owady czy rośliny podlegają prawom narzuconym przez nadrzedną formę egzystencji – człowieka.

© Alicja Łukasiak